Vår värdegrund

Grön symbol med händer som omsluter ett hjärta
Grön symbol med ett leende ansikte
Grön symbol av ett paraply
Grön symbol med växande planta

OMTANKE

För SPIRA betyder omtanke att vi ser och respekterar alla på SPIRA, barn, pedagoger, föräldrar och ledning. Vi lyssnar på varandra och visar hänsyn till varandra. Vi lyssnar aktivt på barn och ger barn utrymme. För oss innebär omtanke att vi respekterar barn och visar positiv omtanke i alla situationer. För SPIRA är det viktigt att personal ser och bekräftar barn och visar att man tycker om personen. Vi värnar om det vi har och är rädd om vår miljö.GLÄDJE

Vi upplever glädje med barnen när vi ser deras utveckling och intressen. Att få ta del av barnens upptäckarglädje och se att barnen upptäckt sambandet mellan orsak och verkan. För SPIRA är glädje när lärandet – förskola - och hemmet hjälps åt.

Glädje är att se alla varje dag och uppskatta varandras olikheter. För oss är det viktigt att ha närhet till skratt och alla på SPIRA ska känna glädjen över att få vara på förskolan och att barnen får utvecklas i leken.TRYGGHET

Trygghet är för SPIRA en av grundstenarna i värdegrunden. För oss är det viktigt att barn, personal och föräldrar känner sig trygga i förskolan. Vi ger barn trygghet genom tydliga rutiner, tydlig och öppen kommunikation, bekräftelse och uppmuntran, tid och rum. Ett bra bemötande samt en öppen kommunikation gentemot föräldrar och en tydlig överlämning ger föräldrar ökad trygghet. Trygga pedagoger får vi genom samarbete, vi följer beslut och rutiner och vi visar förtroende för varandra. SPIRA främjar traditioner, mångfald och olika kulturer för att lägga grunden till trygga medborgare.ANSVAR

SPIRA tror på att alla växer med delaktighet och ansvar. Vi på SPIRA vill ge barnen ökat ansvar med växande ålder. Pedagogerna har ett ansvar att barn deltar efter sin förmåga, att vi ger barn inflytande i deras vardag, att förskolan bedrivs i demokratiska former och att förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Pedagogerna ansvarar för att lära barnen att ansvara för sina handlingar och samarbeta med varandra. Alla på förskolan har ett ansvar mot varandra; barn- föräldrar och personal. Pedagogerna har ett ansvar att följa läroplanen och Spiras profil för att bidra till en positiv och kreativ miljö. Vi inspirerar barnen till ett rikt språk för att göra dem delaktiga i sitt eget lärande och utveckla sin identitet. Pedagogerna har ett ansvar att tillsammans med föräldrar verka för att barn får en möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar, att de får lyckas och att varje barn som går på SPIRA får en positiv självbild.