Bildstöd i förskolan

Bildstöd

Bildstöd i förskolan är en metod för att förstärka kommunikation och dagliga rutiner för barnen. Det är ett visuellt stöd som innebär att bilder används för att illustrera och underlätta förståelsen av språk och handlingar. Detta kan särskilt vara till hjälp för barn som behöver extra stöd i sin kommunikativa utveckling.


Följande text om hur bilder kan användas på förskolan som stöd i undervisningen är generell och beskriver bildstöd i allmänhet. På SPIRA Förskolor är bildstöd integrerat i olika delar av vår verksamhet och vi berättar gärna mer om det och visar upp det vid ett besök hos oss.


Fördelar med bildstöd

Användningen av bilder som stöd har visat sig vara en effektiv strategi för att stödja barns språkutveckling. Det hjälper till att ge en konkret och förutsägbar struktur som kan göra det lättare för barn att förstå och följa instruktioner. Det blir ett sätt att konkretisera abstrakta begrepp och rutiner.


Vem använder bildstöd?

All personal i förskolan kan använda bilder som stöd som en del av den pedagogiska miljön. Det inkluderar förskollärare, barnskötare och specialpedagoger. Bildstöd används även av barnen själva och kan vara till nytta för föräldrar för att fortsätta stödja kommunikationen hemma.


Bildstöd i praktiken

I praktiken kan bildstöd användas för att illustrera dagens schema, instruktioner för en aktivitet, eller för att ge stöd och hjälpa barn att uttrycka sina behov och känslor. Detta görs genom att placera bilder på lättåtkomliga platser där barnen enkelt kan se och peka på dem.


Skapa eget bildstöd

Förskolan kan skapa eget bildstöd genom att fotografera reella objekt och situationer från barnens vardag. Att använda verkliga bilder från barnens miljö kan göra det mer personligt och lättförståeligt för dem. Som exempel kan man fotografera legobitar och sätta bilden utanpå lådan med legobitar.


Bildstödsmaterial

Det finns flera former av bildstödsmaterial tillgängliga. Många webbplatser erbjuder färdiga bilder att ladda ner och använda. Dessa bilder representerar vanliga föremål, aktiviteter eller känslor och är ofta designade för att vara tydliga och enkla att förstå för barn.


Anpassa bildstöd

Bildstöd bör anpassas efter barnens individuella behov och förmågor. Vissa barn kan behöva större och färgstarkare bilder medan andra kan ha nytta av mer detaljerade illustrationer.


Språkutveckling med bildstöd

Bilder som stöd kan fungera som ett komplement till språkutvecklingen. Det kan hjälpa barn att förstå och använda ord, samt att utveckla och förfina sitt ordförråd genom att associera bilder med motsvarande ord och koncept.


Rutiner och bildstöd

Bildstöd är särskilt användbart för att skapa struktur kring dagliga rutiner. Genom att visa bilder som representerar olika delar av dagen, som att äta, leka eller städa, kan barnen lättare förstå och förbereda sig för vad som kommer härnäst.


Bildstöd för inkludering

I en förskola som värdesätter inkludering kan bildstöd vara ett verktyg för att se till att alla barn, oavsett språklig eller kognitiv förmåga, kan delta i och förstå vad som händer i deras omgivning.


Bildstöd och digitala verktyg

Med den växande digitaliseringen i samhället blir digitala verktyg, som surfplattor och interaktiva whiteboards, allt vanligare i förskolan. Dessa verktyg kan användas för att visa bildstöd på ett engagerande och interaktivt sätt.


Utbildning i bildstöd

För att effektivt kunna implementera bildstöd i förskolans verksamhet krävs det att personalen får utbildning och tid för att utveckla material och strategier som passar deras specifika kontext.


Utvärdering av bildstöd

Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera och justera användningen av bildstöd för att säkerställa att det möter barnens föränderliga behov och bidrar positivt till deras utveckling och lärande.


Samarbete mellan hem och förskola

Förskolan kan även samarbeta med föräldrar för att införa bildstöd i hemmet, vilket kan skapa en mer sammanhängande upplevelse för barnet och stärka bandet mellan hem och förskola.


Avslutande tankar om bildstöd

Bildstöd är ett kraftfullt verktyg som, när det används genomtänkt och konsekvent, kan ge barn i förskolan stöd i deras kommunikativa och språkliga utveckling. Det är ett visuellt språk som gör det möjligt för barn att förstå och göra sig förstådda, vilket är en grundläggande del av att växa och lära.

 

unsplash